Psycholog dla dzieci i młodzieży

Formy pomocy w naszej placówce:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • psychoterapia.

Oferowana pomoc psychologiczna skierowana jest dla dzieci i młodzieży:

 • z trudnościami:
  • w budowaniu relacji rówieśniczych,
  • okresu dorastania,
  • w zrozumieniu siebie, swoich zachowań, emocji,
  • związanych z różnymi sytuacjami kryzysowymi,
  • wychowawczymi (konsultacje i wsparcie dla rodziców).
 • z zaburzeniami:
  • depresyjnymi,
  • lękowymi (również fobie),
  • adaptacyjnymi,
  • odżywiania (bulimia, anoreksja),
  • psychosomatycznymi,
  • dotyczącymi moczenia nocnego.
 • będacymi ofiarami różnych form przemocy.

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ  na podstawie skierowania do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz komercyjnie- bez skierowania.

Terapeuci:


mgr Anna Kochanowska- psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży (Centrum Egzaminów Medycznych), certyfikowany specjalista terapii uzależnienia.
Ukończyła Szkolę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w ramach Ośrodka „Regeneracja” i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, szkolenie w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz kursy dotyczące problematyki dzieci, młodzieży i rodziny. Ukończyła szkolenie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w zakresie psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. Szkoliła się z Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT) w Centrum Anny Freud w Londynie, ukończyła pierwszy i drugi stopień szkolenia MBT. Obecnie jest uczestniczką specjalizacji z psychologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym, a w pracy z rodzinami integruje myślenie systemowe oraz strategie oparte o metody behawioralno – poznawcze. Pomaga rodzicom w lepszym rozumieniu potrzeb swoich dzieci na różnych etapach rozwoju oraz w odbudowywaniu dobrej, wspierającej optymalny rozwój relacji. Pracuje z dziećmi, nastolatkami i rodzicami oraz z osobami dorosłymi. 
Zajmuje się:
- trudnościami wychowawczymi i w komunikacji z dzieckiem;
- zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi, odżywiania u dzieci i młodzieży;
- samouszkodzeniami;
- uzależnieniami chemicznymi i behawioralnymi (np. od elektroniki);
- problematyką dzieci i nastolatków z diagnozą ADHD;
- zaburzeniami zachowania; 
- pracuje również z osobami wkraczającymi w dorosłość.


mgr Aleksandra Ksokowska-Robak– psycholog, psychoterapeutka dzieci, młodzieży i rodzin.
Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany Terapii Systemowej Rodzin i Par przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja w Warszawie. Jest autorką poradników dla rodziców i opracowań dotyczących rozwoju dziecka oraz współpracownikiem miesięcznika "Dziecko".
Wspiera dzieci i nastolatki w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi (m.in. rozwód rodziców, zmiana szkoły, choroba w rodzinie, żałoba), przezwyciężaniu trudności w relacjach z rówieśnikami związanych z wycofaniem lub impulsywnością, radzeniu sobie z lękiem, obniżonym nastrojem i objawami psychosomatycznymi.
Wspiera rodziców w rozwiązywania trudności wychowawczych, radzeniu sobie ze zmianami m.in. z pójściem dziecka do przedszkola/szkoły, pojawieniem się rodzeństwa, kryzysem związanym z dorastaniem dzieci, pracą jednego z rodziców w innym kraju, rozwodem rodziców, chorobą w rodzinie.
Pracuje z rodzinami nad poprawą komunikacji i wzajemnego zrozumienia uczuć i potrzeb pojawiających się w rodzinnych relacjach.
W ramach swojej pracy prowadzi: terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną.


mgr Michał Ciesielski- psycholog, nurt poznawczo-behawioralny, seksuolog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu
Absolwent 5-letnich studiów psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2,5-rocznych studiów podyplomowych seksuologii klinicznej na tej samej uczelni. W trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, rekomendowanej przez PTTPB. Pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi


mgr Dorota Bartz- Janiec- Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Instytucie Małego Dziecka im. Astrid Lindgren, w żłobku, przedszkolu oraz warsztacie terapii zajęciowej. W Ośrodku zajmuje się konsultacją rodziny najmłodszych dzieci (do 6 lat). Diagnozuje trudności, z jakimi zmaga się dziecko lub rodzina i opracowuje dla nich program wsparcia lub leczenia. W pracy z dziećmi najważniejsze jest stworzenie takich warunków, w których będą mogły się czuć bezpiecznie i rozwijać. Rodziców wspiera w lepszym rozumieniu zachowań i potrzeb dzieci, by mogli budować z nimi bardziej satysfakcjonujące relacje


dr n. hum. Olga Sakson-Obada - psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu
Doktor psychologii, pracownik Wydziału Psychologii i Kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji i członek Warszawskiego Koła Psychoanalizy New Lacanian School.


mgr Michalina Michalak - psychoterapeuta


mgr Joanna Garczarek - psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie UAM w Poznaniu. Ukończyła Kurs Podstawowy oraz Zaawansowany Terapii Systemowej w Wojewódzkim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie kończy Kurs Atestowany przygotowujący do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz rodzinami.W swojej pracy wykorzystuje elementy innych podejść w celu, jak najlepszego dostrojenia się do Klienta oraz jego problemu.


mgr Zuzanna Mańko- psychoterapeuta w trakcie certyfikacji


mgr Anna Mazurowska- psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu


mgr Marta Mytko- psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu


Współpracujemy z: