Ogólne zasady rejestracji

Ogólne zasady rejestracji:

 • rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do soboty,
 • gdy do poradni wymagane jest skierowanie, rejestracja może nastapić dopiero po uzyskaniu owego skierowania,
 • pacjent może rejestrować się osobiście, on-line, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich,

 

Wymagane dokumenty podczas wizyty:

 • dokument tożsamości,
 • skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ (jeśli jest wymagane),
 • stosowny dokument potwierdzający przywileje i  uprawnienia,
 • dokumentacja medyczna zgromadzona w czasie choroby oraz dotyczącą choroby przewlekłej, listę przyjmowanych leków.


Dzieci i młodzież do 18 r.ż. na wizytę muszą zgłosić się z opiekunem prawnym.

 

Obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie rejestracji o rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu.

Świadczenia udzielane za pomocą środków teleinformatycznych

Świadczenia udzielane za pomocą śrdoków teleinforamtycznych- tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z placówką. 

Zasady dotyczące udzielania świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych:

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z usługi. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji świadczenia.
 • Administratorem danych osobowych są Gabinety Lekarskie MEDICOR. Informacje dotyczące polityki ochrony danych osobowe można uzyskać poprzez link https://www.medicor-poznan.pl/Polityka-prywatnosci.html 
 •  Rejestracja następuje po  przekazaniu podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail).
 •  W celu wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO potrzebna jest zgoda na leczenie wraz z weryfikacją danych osobowych.  Można zrealizować w następujący sposób:

  a)  pobrać na stronie z zakładki „Dokumenty do pobrania“ zgodę na leczenie, wydrukować, uzupełnić i osobiście dostarczyć do rejestracji Gabinetów Lekarskich. Weryfikacja nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości

  b)  pobrać na stronie z zakładki „Dokumenty do pobrania“ zgodę na leczenie, wydrukować, uzupełnić, podpisać  i przekazać za pośrednictwem Messengera (przesłać zdjęcie/skan). Weryfikacja nastąpi po okazaniu dokumentu tożsamości w formie wideorozmowy, w sposób zapewniający jego widoczność

  c) zgłosić się osobiście do rejestracji Gabinetów Lekarskich MEDICOR celem wypełnienia zgody na leczenie.

 • Podczas rejestracji zostaje wyznaczona data, godzina oraz zostaje uzgodnione narzędzie teleinformatyczne.
 • Świadczenie podlega uprzedniej weryfikacji statusu ubezpieczonego w systemie eWUŚ
 • Weryfikacja danych odbywa się poprzez podanie:
  -imienia, nazwiska, numeru pesel świadczeniobiorcy, a w przypadku osoby poniżej 16 roku życia: imienia, nazwiska oraz numeru pesel przedstawiciela ustawowego lub po okazaniu dokumentu tożsamości w sytuacji korzystania z narzędzia teleinformatycznego wyposażnoego w kamerę.
 • Porada udzielana za pomocą środków teleinformatycznych nie jest nagrywana.
 • Kontakt z lekarzem/psychologiem trwa tyle samo ile konsultacja stacjonarnie w Placówce.
 • Rozmowa odbywa się w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji.
 •  Lekarz ma możliwość wystawienia recepty w formie elektronicznej.
 • W dniu wizyty należy oczekiwać kontaktu od lekarza.

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

(LEKARZ RODZINNY)

Wizytę za pośrednictwem systemów teleinformatycznych bądź systemów łączności należy umówić telefonicznie pod numerem 61 855 28 33, rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. Po dokonaniu rejestracji pacjent otrzyma informację o dniu oraz godzinie teleporady z lekarzem POZ. W dniu wizyty lekarz wykona połączenie telefoniczne pod podany przez pacjenta numer telefonu w celu realizacji zgłoszonej teleporady. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie będzie skutkował anulowaniem teleporady. Wizyta w bezpośrednim kontakcie z lekarzem jest możliwa z uwagi na stan zdrowia pacjenta, ustalona podczas wywiadu telefonicznego z pacjentem. Pacjent podczas teleporady może uzyskać e-recepty, e-skierowania oraz e-zlecenia na wyroby medyczne. Świadczeniodawca ma prawo do potwierdzenia tożsamości pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych bądź systemów łączności. 
Informacje na temat realizacji e-recept, e-skierowań oraz e-zleceń umieszczone w linkach poniżej:

e-recepta: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecept

e-skierowanie: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

e-zlecenia: https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

Pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP), które umożliwi podgląd historii leczenia: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

 


Współpracujemy z: