Opieka psychologa, psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży (tzw. I poziom referencyjny)

(tzw. I poziom referencyjny)

Bezpłatna opieka psychologów, terapeutów dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ, bez skierowania

Dla kogo?

Wsparcie wyspecjalizowanego zespołu terapeutów środowiskowych, psychologów i psychoterapeutów dla:

 • dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego,
 • dzieci i młodzież objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki,
 • młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia,
 • a także rodzin i opiekunów prawnych.

Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, które nie wymagają interwencji psychiatry, a

 • odczuwają lęk wynikający:

         -z ilości materiałów otrzymywanych do nauki zdalnej;
         -niepewności związanej z egzaminami (ósmoklasity, maturalnymi);

 • borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi;
  maja trudności :

        -w relacjach z rówieśnikami;
        -w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań;

 • spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami;
 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych;
 • padły ofiarą przemocy.

Spotkania z terapeutą środowiskowym

Terapia środowiskowa ukierunkowana jest na spotkania w środowisku dziecka/nastolatka, rozmowach o historii problemu i o podejmowanych próbach jego rozwiązania. Wspólnie podejmowana jest decyzja o dalszych konsultacjach. Budowana jest w rodzicach postawa wsparcia swych dzieci w rodzinie oraz w najbliższym otoczeniu. Umacnianie więzi w rodzinie. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z życiem codziennym. Pomoc w kierowaniu do wyspecjalizowanych placówek. Aktywizacja zawodowa i społeczna rodziny. Wsparcie otrzymuje cała rodzina.

Terapeuta środowiskowy - mgr Łukasz Bosiacki, tel. 692-718-739

 

Formy pomocy

Ze względu na zaistniała sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wpowadzone zostały porady psychologicznesesje psycoterapeutyczne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności, elastycznie dosotsowanych do pacjentów.

Bezpośredni kontakt za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z terapeutą trwa tyle samo, ile stacjonarnie w Placówce. Porady psychologiczne jak i sesje psychoterpaeutyczne odbywają się w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji.

Wsparcie ukierunkowane jest na zdiagnozowaniu problemu, szukaniu rozwiązań, pomocy oraz współpracy z opiekunami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Zapraszamy do współpracy:

 • Poradnie Psychologiczno-Pedagogoiczne,
 • Opieki Społeczne,
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowych,
 • Pedagogów,
 • Szkoły,
 • Przedszkola.

Zespół terapeutyczny:

mgr Łukasz Bosiacki - terapeuta środowiskowy

mgr Magdalena Kovats-Czułno-specjalista psychologii klinicznej, terapeuta środowiskowy oraz psychoterapeuta w trakcie certyfikacji.
Absolwentka 5-letnich dziennych studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdała egzamin państwowy ze specjalizacji z psychologii klinicznej, który był zwieńczeniem czteroletniej nauki w postaci szkoleń teoretycznych i praktycznych staży w jednostkach klinicznych. W tym roku kończy 4,5-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w ośrodku akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Bardzo zależy jej na profesjonalizmie na najwyższym poziomie, dlatego cały czas podnosi swoje kwalifikacje realizując studia podyplomowe i uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach. Ponad 10-letnie doświadczenie kliniczne zdobywała pracując z dziećmi i dorosłymi, w różnych obszarach zdrowia i choroby, na każdym etapie rozwoju, od narodzin po kres życia... Ma doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej, udzielaniu porad i konsultacji psychologicznych, psychoterapii, warsztatów psychoedukacjnych, wspieraniu rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. W Poradni ułatwia rodzinom odnalezienie się w nowych, niejednokrotnie trudnych sytuacjach związanych z rodzicielstwem. Bliskie jest jej podejście do rodzicielstwa oparte na więzi i budowaniu poczucia bezpieczeństwa, co w przyszłości zaprocentuje, na wszystkich płaszczyznach rozwoju młodego człowieka. Przyjmuje młodzież, której trudno funkcjonować w otaczającym świecie oraz sprostać wymaganiom własnym i innych osób. Udziela porad rodzicom, którzy chcieli by lepiej wspierać swoje dzieci lub zaniepokojeni ich rozwojem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swojej pracy kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologów oraz Kodeksem Etycznym Psychoterapeutów. Procesy terapii poddaje superwizji.
 

mgr Marika Krysiak - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii i dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz dwuletni kurs Terapii Par, a także Podyplomowe Studium z zakresu Pomocy Psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – European Certificate of Psychotherapy, wydany przez European Association for Psychotherapy (EAP).
Zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi i młodzieżą, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, doświadczają nagłych i trudnych zdarzeń, z którymi nie mogą sobie poradzić, a także doświadczają poczucia braku satysfakcji z życia, mają trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu związków emocjonalnych, czują się osamotnione i niezrozumiane przez innych, są w konflikcie lub w sytuacji rozstania, odczuwają nastrój depresyjny, cierpią na nerwice, zaburzenia lękowe, mają problemy seksuologiczne.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

mgr Anna Kochanowska- psycholog, psychoterapeuta dziecięco- młodzieżowy oraz certyfikowany specjalista uzależnień
Ukończyła Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w ramach Laboratorium Psychoedukacji Ośrodka " Regeneracja" w Warszawie, terapię systemową w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, liczne szkolenia dotyczące problematyki dzieci, młodzieży i rodziny. Odbyła szkolenie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w zakresie psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia. Obecnie uczestniczka specjalizacji z psychologii klinicznej.
W pracy integruje myślenie psychodynamiczne, strategie oparte o metody behawioralno- poznawcze oraz systemowe. Pomaga rodzicom w lepszym rozumieniu potrzeb swoich dzieci na różnych etapach rozwoju oraz w odbudowaniu dobrej, wspierającej optymalny rozwój relacji. Zajmuje się trudnościami wychowawczymi i w komunikacji rodzic- dziecko, zaburzeniami psychosomatycznymi, lękowymi, depresyjnymi i odżywiania u dzieci i młodzieży oraz zaburzeniami zachowania w tym ADHD.

mgr Agnieszka Schwark-Wojnarowska - psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień w procesie specjalizacji
Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz II stopień szkolenia MBT – Mentalization Based Treatment współorganizowanego przez Anna Freud Centre w Londynie. Jest absolwentką Studium Podyplomowego z zakresu pedagogiki. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Joanna Garczarek- psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie UAM w Poznaniu. Ukończyła Kurs Podstawowy oraz Zaawansowany Terapii Systemowej w Wojewódzkim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie kończy Kurs Atestowany przygotowujący do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz rodzinami.W swojej pracy wykorzystuje elementy innych podejść w celu, jak najlepszego dostrojenia się do Klienta oraz jego problemu.

mgr Eliza Maciejewska- psychoterapeuta

mgr Michał Ciesielski - psycholog, nurt poznawczo-behawioralny, seksuolog dyplomowany, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
Absolwent 5-letnich studiów psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 2,5-rocznych studiów podyplomowych seksuologii klinicznej na tej samej uczelni. W trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, rekomendowanej przez PTTPB. Pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi

mgr Magdalena Gemba- psycholog

mgr Katarzyna Grzegorzewska - psycholog, psychoterapeuta w trakcjie uzyskania certyfikatu, nurt systemowy

dr n. hum. Olga Sakson-Obda - psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzskania certyfikatu

mgr Paulina Dubik - psycholog
Jest absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu i studiów podyplomowych z zakresu mediacji rodzinnych i małżeńskich. Ukończyła także szkolenie z Interwencji Kryzysowej. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Domu Młodzieży. Odbyła staż w Terenowym Komitecie Praw Dziecka (jako ko-mediator). Jest również certyfikowanym trenerem TUS (Treningu Umiejętności Społecznych). Ukończyła liczne szkolenia z zakresu m.in. technik relaksacyjnych dla dorosłych i dzieci, pracy z dzieckiem w trakcie rozwodu rodziców i rozpoznawania przemocy w rodzinie.

mgr Dagmara Chmielewska-Złakowska - psycholog, psychoterapeuta, nurt poznawczo-behawioralny


Współpracujemy z: