Leczenie uzależnień

 


Uzależnienie od alkoholu

W Polsce wg szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych żyje ok. 800.000 osób uzależnionych, a kolejne 3.000.000 pije nadmiernie.

Prawie każdemu zdarza się okazja do wypicia drinka, jednak gdy pijemy za dużo narażamy się na przykre konsekwencje i ryzyko utraty zdrowia.

Pijąc zbyt dużo ryzykujesz Twoje zdrowie.

Możesz nie być tego świadomy, ale alkohol jest jednym z najczęściej wymienianych czynników prowadzących do pogorszenia stanu zdrowia i skrócenia życia. Alkohol powoduje wiele dolegliwości i sprzyja występowaniu urazów.

Alkohol jest toksyną i wpływa na wszystkie narządy. Według aktualnej wiedzy odgrywa on rolę w powstaniu ponad 60 chorób i pogarsza ich przebieg.
Do najczęstszych ciężkich schorzeń, w powstawaniu których picie alkoholu pełni istotną rolę należą:

 • rak jamy ustnej, gardła, żołądka, wątroby, jelita grubego,a u kobiet zwiększone ryzyko raka piersi,
 • choroby psychiczne,
 • choroby przewodu pokarmowego: ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, marskość wątroby,
 • choroby sercowo-naczyniowe: zawał serca, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze.

Choć pokutują wśród nas wyobrażenia i stereotypy na temat picia musimy pamiętać, że problem uzależnienia od alkoholu dotyczy osób z każdego szczebla drabiny społecznej.

Pijąc nadmierną ilość alkoholu ryzykujesz również swój wygląd, przesadne picie wpływa negatywie na:

 • masę ciała- alkohol pobudza uczucie głodu,
 • skórę- alkohol wysusza skórę, przez co wygląda na zmęczoną i jest matowa, przyspiesza powstawanie zmarszczek, zwiększa ryzyko pojawienia się łuszczycy i powoduje cięższy jej przebieg.

Przesadne picie wpływa nie tylko na Ciebie, ma wpływ również na:

 • rodzinę- alkohol jest główną przyczyną przemocy domowej i rozpadu rodziny. W domach, w których pije się alkohol głównie cierpią dzieci. To nie prawda, że dzieci nie widzą i nie rozumieją, że ich opiekun jest pod wpływem alkoholu. Pijąc w obecności dzieci uczymy je, że alkohol jest nieodłącznym i naturalnym aspektem w życiu.
 • pracę- pijąc narażasz się na utratę swojej pracy.

W Polsce jest 800.000 osób uzależnionych od alkoholu. Czy sądzisz, że możesz być jedną z nich? Spróbuj odpowiedzieć na 4 poniższe pytania:

 1. Czy czułeś kiedykolwiek, że powinieneś przerwać picie?
 2. Czy ludzie sprawiali Ci przykrość przez krytykowanie Twojego picia?
 3. Czy czułeś się kiedykolwiek źle lub winny z powodu Twojego picia?
 4. Czy kiedykolwiek po obudzeniu pierwszą Twoją myślą była myśl o wypiciu alkoholu, aby uspokoić nerwy albo przerwać objawy przepicia?

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na jedno z powyższych pytań- świadczy to o tym, że istnieje podejrzenie problemów alkoholowych.

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na 2 lub więcej pytań jest wielce prawdopodobne, że masz poważne problemy alkoholowe.

 

GRUPOWA PSYCHOTERAPIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

GRUPA PODSTAWOWA
Poniedziałki godz. 17.00
GRUPA POGŁĘBIONA
Czwartki godz. 17.00
DLA KOGO?

Może brać w niej udział każdy kto jeszcze nie leczył się z powodu uzależnienia. Dla osób, które mają świadomość swojego problemu, uczestniczyły już w jakiejś formie psychoterapii podstawowej (w poradni, na oddziale dziennym lub oddziale stacjonarnym), są w stanie utrzymywać abstynencję i chciałyby kontynuować terapię w grupie.

Z JAKIM PROBLEMEM?
Grupy przeznaczone są dla tych pacjentów, którzy mają problem z substancjami psychoaktywnymi, alkoholem, narkotykami, dopalaczami, lekami i/lub mieszają te środki na raz.
CHARAKTER GRUP
Grupy mają charakter półotwarty i oznacza to, że każdy nowy przybyły pacjent ma możliwość dołączenia, po wcześniejszej konsultacji z terapeutą prowadzącym. Grupa ma charakter zamknięty. Po utworzeniu się grupy nie ma możliwości dołączenia w trakcie trwania.
CZAS TRWANIA LECZENIA
Czas trwania leczenia i cel do osiągnięcia ustala sam pacjent w ścisłej współpracy z terapeutą prowadzącym.
OSOBA PROWADZĄCA GRUPĘ
mgr Mariusz Szokaluk - psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista ds rodzin mgr Honorata Pałczyńska - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji.

 

 


Uzależnienie od nikotyny

Według Światowej Organizacji Zdrowia 8,7 mln Polaków to nałogowi palacze.

Dym tytoniowy zawiera 4000 związków chemicznych, z których ponad 40 stanowią substancje rakotwórcze. Wszystkie docierają do najgłębszych zakamarków organizmu palacza oraz osób go otaczającego.

Skutki palenia papierosów:

 1. Z każdym wypalonym papierosem wzrasta ciśnienie tętnicze krwi oraz następuje przyspieszenie akcji serca. Nie ma bezpiecznej liczby wypalonych papierosów- nawet niewielka liczba może spowodować wzrost powikłań nadciśnienia tętniczego.
 2. Paląc papierosy zwiększamy trzykrotnie możliwość wystąpienia zawału serca i udaru mózgowego.
 3. Wdychając dym tytoniowy palacz naraża siebie oraz osoby w otoczeniu (biernych palaczy) na utratę zdrowia.
 4. Palenie papierosów „light” nie zmniejszają możliwości wystąpienia zawału serca.
  Szacuje się, że średnia różnica długości życia między palaczami a osobami niepalącymi wynosi 15 lat.

Jak rzucić palenie?

Przede wszystkim porozmawiaj z lekarzem o zdrowotnych skutkach palenia i korzyści z zaprzestania palenia. Lekarz pomoże Ci się zmotywować do rzucenia palenia. Jest możliwe, że wprowadzi psychoterapię i farmakoterapię, aby Ci pomóc z zerwaniem z nałogiem.

Prowadzimy leczenie uzależnień od alkoholu oraz mieszanych. Leczenie jest bezpłatne, finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby bezpośrednio dotknięte problemem mogą zgłosić się bez skierowania! Od członków rodzin wymagane jest skierowanie na leczenie (poza konsultacjami psychiatrycznymi, które nie wymagają skierowania).

Mieścimy się w dogodnej lokalizacji w Centrum Poznania, przy ul. Powstańców Wlkp. 4 - między Uniwersytetem Ekonomicznym (ok. 50 m) a Starym Browarem (ok. 100 m) w dzielnicy Starego Miasta.


Zapewniamy indywidualne podejście do pacjenta, dyskrecję i anonimowość.

Zespół terapeutyczny:

Lekarze:

lek. med. Piotr Joachimiak- specjalista psychiatra

lek. med. Joanna Kordusiak- specjalista psychiatra

lek. med. Aleksandra Kucharska- specjalista psychiatra

Psycholodzy/ psychoterapeuci leczenia uzależnień:

mgr Mariusz Szokaluk - certyfikowany psychoterapeuta

Studia magisterskie z zakresu pomocy rodzinie ukończył w Instytucie Nauk o Rodzinie, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Następnie realizował studia podyplomowe z zakresu psychoterapii uzależnień w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego w KUL, otrzymując państwowy certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Dodatkowo ukończył szkołę psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, otrzymując certyfikat psychoterapeuty.

Prowadzi konsultacje, poradnictwo oraz psychoterapię indywidualną, grupową, rodzin, par, małżeństw, które znalazły się w kryzysie, przeżywają zdradę, rozstanie, żałobę, czy lęki. Nie radzącą sobie ze stresem, emocjami, czy akceptacją siebie, doświadczają przemocy, uzależnienia swojego lub kogoś z rodziny. 
Figuruje w ewidencji specjalistów uprawnionych do opiniowania osób uzależnionych - oskarżonych w związku z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.
Swoją prace poddaje stałej superwizji. Kieruje się Kodeksem Etycznym Terapeuty Uzależnień, oraz Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

mgr Honorata Pałczyńska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień i współuzależnienia

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. W poradni zajmuje się psychoterapią indywidualną osób uzależnionych oraz osób, których bliscy mają problemy z uzależnieniem. Prowadzi również grupową pogłębioną psychoterapię uzależnień, dla osób z co najmniej kilkumiesięczną abstynencją od używania substancji. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

mgr Alina Konieczka- certyfikowana psychoterapeutka uzależnień

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Kompetencje terapeutyczne rozwija w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje W Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu, Punkcie informacyjno - konsultacyjnym, ma również doświadczenie w Interwencji Kryzysowej. Swoją pracę poddaje superwizji, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Jakub Wojnarowski - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia w trakcie procesu certyfikacji

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w placówkach pomagających osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne, oferujących terapię dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz świadczących usługi z zakresu interwencji kryzysowej (m. in. w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Poznaniu, w Ośrodku dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek, w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Familia w Gliwicach, w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego). Pracuje z osobami dorosłymi nadużywającymi substancji psychoaktywnych, z bliskimi osób uzależnionych, a także z osobami doświadczającymi innych trudności życiowych. Ukończył psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Studium Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Uczestniczył także w szkoleniach, seminariach i wykładach z zakresu psychologii, psychoterapii, analizy transakcyjnej oraz psychoanalizy. Pracuje również jako terapeuta na oddziale leczenia uzależnień jednego z poznańskich szpitali.

mgr Małgorzata Kozak - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Psychoterapeutka w trakcie końcowego etapu szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność – psychologia kliniczna). Ukończyła Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii pod kierunkiem prof. Marii Beisert na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Terapii Uzależnień w Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień. Swoją pracę poddaje superwizji. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

mgr Julia Michalak-Guzik - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła psychologię o specjalności klinicznej oraz podyplomowe studia "Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii" na UAM w Poznaniu. Absolwentka Studium Terapii Uzależnień i cyklu szkoleniowego w tym zakresie zakończonego egzaminem i uzyskaniem certyfikatu. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu psychoterapii: Gestalt, Analiza Transakcyjna, systemowej, MBT. Aktualnie w trakcie nauki na czteroletnim Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. indywidualnie, z osobami dorosłymi, uzależnionymi oraz bliskimi osób uzależnionych.

mgr Patrycja Tymecka- psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest w trakcie szkolenia na specjalistę psychoterapii uzależnień w Szkole Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Była uczestniczką „Szkolenia doskonalącego umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień" orgaznizowanego przez Pracownię Motywacji i Zmian w Poznaniu. Dodatkowo odbyła szkolenie w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w Fundacji ETOH w Warszawie oraz szkolenie w zakresie realizowania programów ograniczania picia organizowane przez Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie. W poradni zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych osób uzależnionych.   

mgr Dominika Józefina Górska- psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła kurs z zakresu Analizy Transakcyjnej. Odbyła liczne szkolenia organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu. Posiada certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Pracuje w Przychodni Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) w Warszawie .
Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, prowadzenia psychoterapii indywidualnej długoterminowej i krótkoterminowej, psychoterapii grupowej, warsztatów psychoedukacyjnych, konsultacji psychologicznych oraz z obszaru szeroko pojętych uzależnień (alkohol, leki, hazard, zakupocholizm, seks, pornografia itp. )
Pracuje w oparciu o teorie psychodynamiczne, interpersonalne i egzystencjalne.

 mgr Agnieszka Schwark-Wojnarowska - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz II stopień szkolenia MBT – Mentalization Based Treatment współorganizowanego przez Anna Freud Centre w Londynie. Jest absolwentką Studium Podyplomowego z zakresu pedagogiki. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

mgr Natalia Stańczyk - psychoterapeuta w trakcie uzyskania certyfikatu

 Psycholog, psychoterapeuta leczenia uzależnień w trakcie certyfikacji. Ukończyła studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Terapii Uzależnień rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Instytucie Zdrowia i Edukacji w Poznaniu. Odbyła szkolenie z zakresu prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień w Pracowni Motywacji i Zmian w Poznaniu. Dodatkowo ukończyła szkolenie z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych w Fundacji ETOH w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz leczenia uzależnień między innymi w Poznaniu i Gnieźnie, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gnieźnie, na oddziale dziennym w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego oraz w Poradniach Leczenia Uzależnień w Poznaniu. Specjalizuje się w pomocy osobom dorosłym z problemem uzależnienia.

mgr Adrianna Wolszczak- Kordulewska- psycholog oraz certyfiikowany specjalista terapii uzależnień

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również absolwentką Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień Care Brok, gdzie odbyła całościowe szkolenie przygotowujące do pracy z osobami uzależnionymi oraz rodzinami i bliskimi tych osób, a także szkolenie przygotowujące do pracy z osobami chcącymi ograniczyć swoje picie (Program Ograniczania Picia). Szkolenia te są szkoleniami akredytowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Posiada certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień, wydany przez PARPA (certyfikat nr 2051), który potwierdza stopień wyszkolenia i przygotowania do zawodu.

Obecnie swoje umiejętności rozwija poprzez szkolenie w ramach Studium Psychoterapii prowadzonym przez Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Szkolenie to posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe jako psycholog i specjalista psychoterapii uzależnień zdobywała podczas staży i pracy m.in. w: Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Oddziale dziennym Terapii Uzależnień, Fundacji Pomocy Wzajemnej ,,BARKA", świetlicy socjoterapeutycznej w Poznaniu i Dziecięcym Oddziale Hematologiczno-Onkologicznym w Poznaniu (projekt ,,Bajkowe spotkania").

Swoją prace poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz superwizorów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Jest członkiem Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień. W pracy z pacjentami przestrzega Kodeksu Etycznego członków Stowarzyszenia oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Terapeuty Uzależnień rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

mgr Marcin Bąk- psychoterapeuta oraz specjalista psychoterapii uzależnień

Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży zmagających się z zaburzeniami emocjonalnymi, osobowości oraz doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych. Pomaga osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz DDA; wychowanym w rodzinach, których dotknął problem uzależnienia któregoś z jej członków.
Ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie – czteroletnie szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz dwuletnie Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków prowadzone przez Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu. Regularnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu psychoterapii oraz psychoterapii uzależnień.
W psychoterapii opiera się na założeniach podejścia psychodynamicznego. Swoją pracę z pacjentami poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Ukończył również Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Informacje dotyczące wizyt online znajdziesz tutaj.


Współpracujemy z: