Neurolog

Neurolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym (mózg, rdzeń kręgowy) oraz nerwami obwodowymi, żeby dokonać odpowiedniej diagnozy lekarz może zlecić wykonanie takich badań jak: rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa. Często dziedzinę neurologii porównuje się z psychiatrią, ponieważ wiele schorzeń neurologicznych często ma podłoże psychologiczne.

Wśród naszych specjalistów pracują również psycholodzy i psychiatrzy. Dzięki temu poradnia jest w stanie zapewnić pacjentom całościową i wielokierunkową pomoc medyczną i terapeutyczną. Właściwa współpraca specjalistów daje szanse na skuteczniejsze leczenie.

Konsultacje oraz leczenie z zakresu neurologii w Gabinetach Lekarskich MEDICOR w  Poznaniu, prowadzone są przez lekarzy specjalistów neurologii.


lek. Joanna Trajgis - specjalista neurolog, posiadający uprawnienia do opisywana i interpretacji badań EEG i polisomnograficznych, ukończone szkolenie w zakresie neurofizjologii klinicznej w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, wieloletnia praca na oddziałach neurologicznych, leczenie udarów mózgu oraz w poradniach neurologicznych.

lek. Joanna Weiss-Dobosiewicz - specjalista neurolog
Absolwentka studiów na Wydziale Lekarskim UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy. Po stażu podyplomowym w szpitalu MSWiA w Poznaniu rozpoczęła specjalizację z neurologii na Oddziale Neurologicznym z Zespołem ds. Stwardnienia Rozsianego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Pracowała również na Oddziale Udarowym w tym samym szpitalu.
Zdobyła bogate doświadczenie w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego wykonując zabiegi diagnostyczne i lecznicze, konsultując pacjentów wewnątrzszpitalnych oraz pełniąc dyżury lekarskie w Neurologicznej Izbie Przyjęć w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu i na Oddziale Neurologii Szpitala w Puszczykowie. Swoją neurologiczną wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych konferencjach i spotkaniach naukowych. W 2019 r. zdała egzamin specjalizacyjny z neurologii. Obecnie pracuje jako lekarz specjalista neurolog w Szpitalu w Puszczykowie oraz jako internista w POZ w Poznaniu na Osiedlu Dębina, bo interna także jest jej wielką medyczną pasją – obok neurologii.

Neurolog przyjmuje pacjentów ze schorzeniami takimi, jak:

  • dyskopatie,
  • neuropatie,
  • zaburzenia napadowe (padaczka, stany migrenowe),
  • stwardnienie rozsiane,
  • zaburzenia ruchowe,
  • choroby otępienne,
  • guzy mózgu,
  • udary mózgu,
  • inne choroby OUN i obwodowego układu nerwowego.

Należy pamiętać, że neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre schorzenia są schorzeniami w dziedzinie neurologa jak i psychiatry. Neurolog zajmuje się głównie chorobami związanymi z uszkodzeniem układu nerwowego, natomiast psychiatra zajmuje się głównie chorobami związanymi z zaburzeniem funkcjonowania mózgu jako całości.

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ (na podstawie skierowania do poradni neurologicznej) oraz komercyjnie.


Współpracujemy z: