Badania prenatalne

Badania prenatalne, wykonuje się pomiędzy 11. a 13+6 dni oraz między 18- 23 tygodniem ciąży.
Zgodnie z zaleceniami PTG w trzecim trymestrze ciąży zalecane jest również trzecie badanie prenatalne pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży, także w przypadku prawidłowych wyników wcześniejszych badań.Trzecie badanie prenatalne nie jest finansowane przez NFZ i może zostać wykonane prywatnie.

Do włączenia do programu w ramach umowy z NFZ uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  1. wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku kalendarzowym, w którym kończy 35 lat);
  2. wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  3. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych  u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
  5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
 

W celu włączenia do programu w ramach NFZ, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach) oraz wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań (dot. pkt.2-5) potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

Informujemy, że w dniu zgłoszenia się na wizytę, Pacjentka nie może przekraczać wyznaczonych tygodni ciąży. Jedynym odstępstwem może być różnica w tygodniach ciąży wyliczona przez lekarza prowadzącego ciąże na podstawie USG.

Jeśli nie jesteś pewna co do wyznaczenia prawidłowego terminu- zadzwoń, a my pomożemy Ci go ustalić. 

Badania prenatalne wykonywane są przez dr M. Szubera oraz
lek. Łukasza Adamczaka.

REJESTRACJA ON-LINE

lek.Łukasz Adamczak- rezerwacja wizyty
dr n.med. Michał Szuber- rezerwacja wizyty


Współpracujemy z: