Karta Rodziny Dużej

Mając na uwadze zdrowie poznańskich rodzin, Gabinety Lekarskie MEDICOR przystąpiły do Programu "Poznań PRO Rodzina- Karta Rodziny Dużej".

W ramach Programu- osobom posiadającym Kartę Rodziny Dużej przysługuje:

  • 10 % zniżki na wszystkie świadczenia lekarskie
  • 10 % zniżki na usługi stomatologiczne ( z wyłączeniem protetyki)
  • 20 % zniżki na kolorowe wypełnienia dla dzieci (tzw. kolorowe plomby)
  • 2 razy w roku bezpłatna fluoryzja zębów dla dzieci
  • 1 raz w roku bezpłatne lakowanie zębów dla dzieci
  • upominek dla dziecka po każdej wizycie stomatologicznej

Zniżki nie łączą się z innymi promocjami.

Pamiętaj!

  • Osoba pełnoletnia- karta jest ważna z dowodem osobistym.
  • Dzieci w wieku szkolnym- karta jest ważna z legitymacją szkolną.
  • Dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze- karta jest ważna po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.

 


Współpracujemy z: